دوره های تخصصی علوم کشاورزی  و دامپروری (حضوری)

شرکت دام گستران قومس در نظر دارد تا نسبت به برگزاری دوره های آموزشی علوم کشاورزی و دامپروری در سطح استان سمنان اقدام نماید. مطالب این دوره ها توسط اساتید مجرب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ارائه می گردد.

  • کلیه دوره های آموزشی در صورت تکمیل ظرفیت پیش بینی شده برگزار می گردد. حد نصاب هر دوره ۱۵نفر می باشد.
  • دوره های آموزشی به صورت مجزا برای آقایان و بانوان برگزار می شود
  • محل برگزاری دوره ها در شهرستان دامغان می باشد.
  • شرکت دام گستران قومس هیچ گونه تعهدی در خصوص اسکان فراگیران ندارد.
  • به شرکت کنندگان در دوره های آموزشی «گواهینامه و تأییدیه شرکت در دوره» از طرف سازمان های همکار اعطاء می گردد.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص عناوین دوره ها، هزینه ثبت نام و سرفصل دوره ها با واحد فروش و بازاریابی شرکت دام گستران قومس تماس حاصل نمایید.
  • تلفن تماس دفتر: ۰۲۳۳۵۲۳۸۳۲۵
  • همراه: ۰۹۱۲۵۳۲۷۴۰۵
  • مدیر بازرگانی شرکت: ۰۹۱۲۴۳۲۱۱۰۲